• 2921 Копривлен, България, ул. Завода 25

NIDEX

НИДЕКС ООД е основано  през 1998 година.

  Предприятието е разположено върху терен от 20 000 м².
  Застроени площи – производство, складове, развойна дейност и администрация – 7 000 м².

  Основен предмет на дейност на дружеството е :
  * Производство на екструдирани твърди PVC профили.
  * Производство на екструдирани меки PVC и TPE профили.
  * Шприцвани пластмасови изделия.
  * Пластмасови изделия по индивидуална поръчка на клиента.

NIDEX

Производствени мощности:
Цех производствен:
* Осем екструдерни линии за производство на твърди PVC профили;
* Седем екструдерни линии за производство на меки PVC и ТРЕ профили;
* Седем шприц-автомата за производство на пластмасови изделия.
Цех инструментален:
* Разнообразен машинен парк за производство на инструментална екипировка включително нишкова и обемна ерозия за производство на шприцформи, калибратори, перфориращи устройства и други.

Цех РМЦ и КИПиА:
* Висококвалифициран персонал, оборудван за поддръжка на машините и съоръженията. Възможности за създаване на технологична екипировка.

Друга производствена дейност на предприятието е създаване на нов продукт по възлагане от клиента. Такива продукти са твърди PVC профили, меки PVC и ТРЕ профили и шприцвани изделия. Тази дейност на НИДЕКС се развива с голям успех, благодарение на високо квалифицирания инженерно-конструктивен отдел и модерния машинен парк за производство на инструментална екипировка – шприцформи, дюзи калибратори, щaнци и други.
По отношение контрола на качеството в предприятието е внедрена СУК ISO 9001:2008,ISO 14001:2015 също и OHSAS 18001, които се спазват и развиват непрекъснато.
НИДЕКС ООД реализира своята продукция не само на вътрешния но и на външния пазар.

Сертификати