• 2921 Копривлен, България, ул. Завода 25

 • ФИКСАТОР ЗА АРМАТУРА

 • ПЛАСТМАСОВ ДЮБЕЛ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

 • ВОДОСПИРАЩИ ЛЕНТИ

 • УПЛЪТНИТЕЛИ ЗА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА

 • УПЛЪТНИТЕЛИ ЗА ДЪРВЕНИ ВРАТИ

 • УПЛЪТНИТЕЛИ ЗА ИНТЕРИОРНИ ПРЕГРАДНИ СИСТЕМИ

 • ГОФРИРАНИ ТРЪБИ, UV

 • КОНЗОЛНА КУТИЯ EKK-1

 • РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ

 • ESD ОПАКОВКИ

 • PVC ПРОФИЛИ ЗА РЕКЛАМНАТА ИНДУСТРИЯ

 • ПРОДУКТИ ПО ЗАДАНИЕ НА КЛИЕНТА

НАЙ-ДОБРОТО КАЧЕСТВО В ОПТИМАЛЕН СРОК

Нидекс ООД е най-големият производител на уплътнители за алуминиеви дограми и на линейни фиксатори за строителството в България.

Компанията е национален пазарен лидер в сегментите, в който оперира.

Знанията и опита, натрупани през повече от две десетилетия, непрекъснатия стремеж към развитие и иновации, както и високото ниво на професионализъм  и технологична обезпеченост превръщат компанията в един от лидерите в този вид производство.

Нидекс ООД непрекъснато инвестира в ново и съвременно оборудване. Компанията успява да постига устойчиво оптимизиране на производствените си процеси и на финансовите си резултати и да поддържа високо ниво на кредитен рейтинг.

В нейните отдели работят  повече от 90 служители. Нидекс ООД  реализира продажбите си към множество компании , както на националния, така и на голяма част от европейските пазари.

НОВИНИ

Компанията стартира производството на ESD опаковки за корпоративни клиенти

Компанията стартира производството на ESD опаковки за корпоративни клиенти.

Произвеждат се различни видове опаковки – шприцови, екструдирани, вакуумформовани и др.

За целта, команията инвестира в закупуване на ноу-хау и на лабораторна техника за нуждите на специфичните изследвания на готовата продукция.

Разработихме нови технологични възли към основното производство, които гарантират спазване изискванията на стандарт ESD IEC 61340-5-1 за електростатичност на готовата продукция.