• 2921 Копривлен, България, ул. Завода 25

АДМИНИСТРАЦИЯ
07521 2068, 07521 2167, 02 43 919 81
e-mail:

МЕНИДЖМЪНТ
07521 2068, 07521 2167, 02 43 919 81
e-mail:

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
02 43 919 83
e-mail:

ОТДЕЛ СНАБДЯВАНЕ
07521 2068, 07521 2167, 02 43 919 81
e-mail:

ФИНАНСОВ ОТДЕЛ
07521 2068, 07521 2167, 02 43 919 81
e-mail: