• 2921 Копривлен, България, ул. Завода 25

АДМИНИСТРАЦИЯ
07521 2068, 07521 2167, 02 43 919 81
e-mail: office@nidex.net

МЕНИДЖМЪНТ
07521 2068, 07521 2167, 02 43 919 81
e-mail: nidex@nidex.net

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
02 43 919 83
e-mail: sales@nidex.net

ОТДЕЛ СНАБДЯВАНЕ
07521 2068, 07521 2167, 02 43 919 81
e-mail: info@nidex.net

ФИНАНСОВ ОТДЕЛ
07521 2068, 07521 2167, 02 43 919 81
e-mail: finances@nidex.net