Компанията стартира производството на ESD опаковки за корпоративни клиенти.

Произвеждат се различни видове опаковки – шприцови, екструдирани, вакуумформовани и др.

За целта, команията инвестира в закупуване на ноу-хау и на лабораторна техника за нуждите на специфичните изследвания на готовата продукция.

Разработихме нови технологични възли към основното производство, които гарантират спазване изискванията на стандарт ESD IEC 61340-5-1 за електростатичност на готовата продукция.

Read More